Žádosti o smlouvy

Žádosti je možné vyhledávat podle:

názvu poskytovatele zdravotní péče

místa

Na portálu Žádosti o smlouvy jsou zveřejňovány žádosti poskytovatelů zdravotních služeb o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb rozšiřujících síť smluvních poskytovatelů, rozbory k žádostem provedené regionálními pobočkami VZP ČR a rozhodnutí VZP ČR, zda bylo nebo nebylo žádosti vyhověno.

Žádosti je možno vyhledávat podle IČ, názvu poskytovatele zdravotních služeb, místa poskytování

Vysvětlivky

IČ – identifikační číslo organizace (poskytovatele, zdravotnického zařízení) přidělené Českým statistickým úřadem.